Skelbiami Sporto rėmimo fondo finansuojamų projektų sąrašai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė Sporto rėmimo fondo finansuojamus sporto projektų sąrašus šioms sritims: sporto renginių organizavimas, sporto inventoriaus įsigijimas, kvalifikacijos tobulinimas, Fizinio aktyvumo veiklos

Baigiamos skirstyti Sporto rėmimo fondo lėšos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija Paskirstytos valstybės lėšos pareiškėjams, teikusiems paraiškas Sporto rėmimo fondui šioms keturioms sritims: sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, sporto įrangai įsigyti, sporto renginių organizavimui, sporto specialistų kvalifikacijai tobulinti. Taip pat paskirstytos lėšos neįgalių žmonių sporto projektams fizinį aktyvumą skatinančių veiklų srityje. Sprendimai dėl likusių šios srities projektų bus priimti […]

Baigėsi Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų vertinimo antrasis etapas

Baigtas vienas iš Sporto rėmimo fondui pateiktų paraiškų vertinimo etapų. Tinkamomis pripažintos 1053 paraiškos.

Skelbiamas tinkamų Sporto rėmimo fondo paraiškų patikslintas sąrašas

Skelbiamas atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašas.

Skelbiamas 2019 m. Sporto rėmimo fondo paraiškų, atitikusių nustatytus formalius vertinimo kriterijus, sąrašas

2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų keturių veiklos sričių projektams įgyvendinti laiku (iki 2019 m. kovo 26 d. 24:00 val.) pateiktos net 1226 paraiškos.

Sporto rėmimo fondas sulaukė rekordinio skaičiaus paraiškų sporto projektams remti

Sporto rėmimo fondas šiemet sulaukė rekordinio skaičiaus – iš viso net 1383 paraiškų sporto veikloms organizuoti (pernai buvo pateiktos 1027). Šiemet paraiškų teikimo konkurse nauja buvo tai, kad dėl sporto projektų finansavimo iš biudžeto pirmą kartą galėjo kreiptis ne tiktai nevyriausybinės, bet ir kitos organizacijos, kiti juridiniai asmenys. Paraiškos teiktos fizinio aktyvumo skatinimo projektams, sporto […]

Sporto rėmimo fondo informacinių seminarų vaizdo medžiaga

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondo ir Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais kovo 4-8 d. lankėsi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir organizavo seminarus-mokymus skirtus Sporto rėmimo fondo administravimo naujovėms pristatyti.

Kviečiame dalyvauti informaciniuose Sporto rėmimo fondo seminaruose

Visus Sporto rėmimo fondo paraiškų teikėjus kviečiame dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamuose informaciniuose seminaruose Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje ir Panevėžyje.

Skelbiamas 2019 metų kvietimas teikti sporto projektų paraiškas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė 2019 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Kviečiame susipažinti su Sporto rėmimo fondo tvarkos aprašu

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino nutarimą „Dėl sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą“.

Jaunimo ir sporto reikalų komisijai pristatytos reformos sporto srityje ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų tvarka

Lapkričio 21 d. Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdyje Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas pristatė ministerijos valdymo struktūros pokyčius nuo 2019 m. sausio 1 d., ateities planus ir vykdomas reformas sporto srityje.

Svarbi informacija dėl COVID-19

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl įvedamų apribojimų siekiant sumažinti COVID-19 viruso plitimą.

Peržiūrėti