2020 M. FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ SĄRAŠAI PAGAL VEIKLOS SRITIS:
 1. Kvalifikacijos tobulinimas
 2. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą
  1. Neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantys sporto projektai:
  2. Kiti sporto projektai:
 3. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas
  1. Neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantys sporto projektai:
  2. Kiti sporto projektai:
 4. Sporto renginių organizavimas
  1. Neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantys sporto projektai:
  2. Kiti sporto projektai:

 

SPORTO KOMISIJOS PROTOKOLAI:

 

Sporto projektų komisijos narių sąrašas

 

Vertintojų, dalyvavusių 2020 m. sporto projektų vertinime, sąrašas.