Aktualūs 2021 m. kvietimo dokumentai:

Kvietimas teikti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, paraiškas.

Įsakymas dėl kvietimo sąlygų keitimo (paskelbta 2020-12-10)

D.U.K.

 

Paraiškos dokumentai:

Projekto sąmata

Projekto veiklų įgyvendinimo planas

Pareiškėjo deklaracija

Partnerio deklaracija

Pridedamų dokumentų sąrašas

 

2021 metų kvietimo vertinimo dokumentai:

Administracinio vertinimio patikros lapas

Turinio vertinimo patikros lapas

Įsakymas dėl turinio vertinimo patikros lapo keitimo

Turinio vertinimo patikros lapo priedas (statistika, pagal kurią skiriama dalis specialiųjų kriterijų balų)

 

 

2021 m. finansavimo ir administravimo taisyklės:

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklės

Paraiškos forma (Taisyklių priedas)

 

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas

Statybos darbų rūšis ir reglamentuojantys teisės aktai

Pateiktų paraiškų sąrašas (2021 m.)