Visi Sporto rėmimo fondo lėšomis bendrai finansuojami projektai turi būti viešinami, pristatant visuomenei ir projektų dalyviams vykdomo projekto tikslus ir naudą.

 

Pagrindinis visų informavimo ir viešinimo priemonių tikslas yra užtikrinti projektams įgyvendinti skirtų Fondo lėšų skaidrumą, teikiamos paramos žinomumą ir atpažįstamumą.

 

Už tinkamą įgyvendinamų projektų viešinimą ir viešinimo rezultatus tiesiogiai atsakingi projektų vykdytojai.

 

Viešinant Fondo lėšomis finansuojamą projektą, privaloma naudoti šias informavimo ir viešinimo priemones:
  • informacija projekto vykdytojo ir (arba) partnerio interneto svetainėje (jeigu yra);
  • atminimo lentos įrengimas (privalomas, jei projektui įgyvendinti Fondo lėšų skirta daugiau kaip 60 000 Eur);
  • įrangos, inventoriaus įsigytų projekto metu žymėjimas Sporto rėmimo fondo ženklu ir užrašu „Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis“ (dėl ženklo lipduko kreiptis į Centrinę projekto valdymo agentūrą);
  • viešinimas projekto dokumentuose (pirkimo dokumentuose, pirkimo sutartyse ir kituose dokumentuose).

Visose projekto viešinimo priemonėse privaloma nurodyti, kad projektas (pavadinimas ir projekto vykdytojas/-jai) bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Informacinės lentos įrengimas

Atminimo lenta turi būti kabinama gerai matomoje vietoje ant atnaujintų (modernizuotų) pastatų ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo atsakingai institucijai dienos. Atminimo lenta turi būti gerai matoma ir pakankamo dydžio (informacija joje turi būti aiškiai įskaitoma). Projekto vykdytojas gali pasirinkti Atminimo lentos dydį: 800 x 580 mm (jei kabinama didesnėje erdvėje) arba 400 x 300 mm (jei kabinama mažesnėje erdvėje). Atminimo lentoje turi būti nurodomas projekto pavadinimas, informacija apie Fondo skirtą finansavimą, Fondo viešinimo ženklas su šūkiu, ir, jei yra, projekto vykdytojo. Atminimo lenta turi būti pagaminta pagal informacinės (atminimo) lentos naudojimo vadovą ir pateiktus dizaino maketus, kuriuos galite rasti čia.

 

Projektų vykdytojai, atsižvelgdami į savo įgyvendinamų projektų specifiką, gali pasirinkti ir papildomas informavimo ir viešinimo priemonės, jų nuomone, tinkamas bei stiprinančias viešinimo priemones – pvz., mobilius stendus, komunikaciją socialiniuose tinkluose, straipsnius spaudoje ar radijo / televizijos reportažus, spaudos konferencijas ir pan. Viešinimo priemonės bei jų kiekis turi būti pasirenkamos ir planuojamos atsižvelgiant į įgyvendinamo projekto mastą, pobūdį, tikslinę auditoriją.

 

Sporto rėmimo fondo ženklas:
SRF prezentacijos šablonas:

Prezentacijos šablonas (PPT formatu)