APIE NACIONALINĖS SPORTO AGENTŪROS FIZINIO AKTYVUMO PROJEKTUS

Tai valstybės lėšos, kuriomis remiami sporto projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą.

Planuojant kiekvienų metų valstybės biudžeto asignavimus, sporto projektams įgyvendinti skiriamos lėšos iš faktinių įplaukų iš akcizo už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką.

Mažiausiai  10 proc. Sporto rėmimo fondo biudžeto skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

 

TIKSLAS

Didinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą.

 

REMIAMOS VEIKLŲ SRITYS

Sporto rėmimo fondo lėšomis bendrai finansuojami sporto projektai susiję su:

 1. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu;
 2. sporto renginių organizavimu;
 3. kvalifikacijos tobulinimu;
 4. fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą;
 5. esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu.

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarką, Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijas ir Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalį nustato Lietuvos  Respublikos Vyriausybė.

 

ADMINISTRUOJA

 

Iki 2022-12-31:

 • Sporto rėmimo fondo 1-4 veiklų srities projektus administruoja Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF).
 • Sporto rėmimo fondo 5 veiklų srities projektus administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Nuo 2023-01-01:

 • Nuo 2023-01-01 visų sričių veiklų projektus administruoja Nacionalinė sporto agentūra.
MŪSŲ VERTYBĖS
 • Bendradarbiavimas
 • Skaidrumas
 • Profesionalumas
 • Tobulėjimas