Vykdantiems projektą
 1. Finansavimo tvarkos aprašas
 2. 2020 m. kvietimo teikti paraiškas taisyklės
 3. Tarpinės/galutinės ataskaitos pateikimo atmintinė
 4. Dalyvių sąrašo forma
 5. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl neperkančiųjų organizacijų pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos
 6. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis
  • Sutarties formos 1 priedas (tarpinės ataskaitos forma)
  • Sutraties formos 2 priedas (galutinės ataskaitos forma)
  • Sutarties formos 3 priedas (mokėjimo prašymo forma)
  • Sutarties formos 4 priedas (veiklų tvarkaraščio forma)
Teikiantiems paraišką
 1. LR sporto įstatymas
 2. Įsakymas dėl kvietimo patvirtinimo
 3. Kvietimas
  • Priedas 1. Tinkamumo vertinimas
  • Priedas 2. Turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas
 4. Finansavimo tvarkos aprašas
 5. 2020 m. kvietimo teikti paraiškas taisyklės

 

Rekomenduojami dokumentai

Teisės aktai