Vykdantiems projektą
 1. Finansavimo tvarkos aprašas.
 2. 2020 m. kvietimo teikti paraiškas taisyklės.
 3. Tarpinės/galutinės ataskaitos pateikimo atmintinė.
 4. Dalyvių sąrašo forma.
 5. Kelionės lapo pavyzdys.
 6. Darbo užmokesčio žiniaraščio pavyzdys.
 7. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus:
  • Įsakymas ir tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2022-01-01);
  • 1 Priedas. Pirkimo pažymos forma;
  • 2 Priedas. Pirkimų žurnalo forma;
  • 3 priedas. Informacija dėl skaidrumo, lygiateisiškumo principų užtikrinimo perkant pagal neperkančiųjų organizacijų tvarką.
 8. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis
  • Sutarties formos 1 priedas (tarpinės ataskaitos forma);
  • Sutarties formos 2 priedas (galutinės ataskaitos forma);
  • Sutarties formos 3 priedas (mokėjimo prašymo forma);
  • Sutarties formos 4 priedas (veiklų tvarkaraščio forma).
 9. Išlaidų, patirtų dėl įvesto šalyje karantino, kompensavimo atmintinė (taikoma tik šalyje įvesto karantino laikotarpiu).

 

Teikiantiems paraišką
 1. Įsakymas dėl kvietimo patvirtinimo;
 2. Kvietimas
  • Priedas 1. Tinkamumo vertinimas.
  • Priedas 2. Turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas.
 3. Finansavimo tvarkos aprašas;
 4. 2020 m. kvietimo teikti paraiškas taisyklės;
 5. LR sporto įstatymas.

 

Rekomenduojami dokumentai

Teisės aktai