Vykdantiems projektą
 1. Finansavimo tvarkos aprašas.
 2. 2020 m. kvietimo teikti paraiškas taisyklės.
 3. Tarpinės/galutinės ataskaitos pateikimo atmintinė.
 4. Dalyvių sąrašo forma.
 5. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus (įsigalioja nuo 2021-02-02):
  • Įsakymas dėl tvarkos aprašo pakeitimo (įsigalioja nuo 2021-03-06);
  • Įsakymas ir tvarkos aprašas  (galiojanti redakcija);
  • 1 Priedas. Pirkimo pažymos forma;
  • 2 Priedas. Pirkimų žurnalo forma;
  • 3 priedas. Informacija dėl skaidrumo, lygiateisiškumo principų užtikrinimo perkant pagal neperkančiųjų organizacijų tvarką.
 6. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis
  • Sutarties formos 1 priedas (tarpinės ataskaitos forma);
  • Sutraties formos 2 priedas (galutinės ataskaitos forma);
  • Sutarties formos 3 priedas (mokėjimo prašymo forma);
  • Sutarties formos 4 priedas (veiklų tvarkaraščio forma).
 7. Išlaidų, susijusių su šalyje paskelbtu karantinu, kompensavimo Sporto projektuose atmintinė.

 

Teikiantiems paraišką
 1. Įsakymas dėl kvietimo patvirtinimo
 2. Kvietimas
  • Priedas 1. Tinkamumo vertinimas
  • Priedas 2. Turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas
 3. Finansavimo tvarkos aprašas
 4. 2020 m. kvietimo teikti paraiškas taisyklės
 5. LR sporto įstatymas

 

Rekomenduojami dokumentai

Teisės aktai