Aktualūs 2022 m. kvietimo dokumentai:

Kvietimas teikti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, paraiškas.

Dažniausiai užduodami klausimai

Nuotolinio renginio 2022 metų 5 veiklos srities sporto projektų pareiškėjams vaizdo įrašas

Informacinio nuotolinio renginio 2022 metų 5 veiklos srities sporto projektų pareiškėjams skaidrės

 

Paraiškos dokumentai:

Paraiškos forma

Projekto sąmata

Projekto veiklų įgyvendinimo planas

Pareiškėjo deklaracija

Partnerio deklaracija

Projekto vykdytojo ir partnerio patirtis

Pridedamų prie paraiškos dokumentų sąrašas

Sporto bazės apibrėžimo pagrindimo forma

 

2022 metų kvietimo vertinimo dokumentai:

Administracinio vertinimo patikros lapas

Turinio vertinimo ir išlaidų pagrįstumo vertinimo patikros lapas

Turinio vertinimo patikros lapo priedas (statistika, pagal kurią skiriama dalis specialiųjų kriterijų balų)

 

2022 m. finansavimo ir administravimo taisyklės:

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklės

 

Tęstinumo įsipareigojimai:

Įsakymas dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijos formos tvirtinimo

Įsipareigojimų deklaracija

Tęstinumo įsipareigojimų atmintinė

 

Kiti aktualūs dokumentai:

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas

Statybos darbų rūšis ir reglamentuojantys teisės aktai