PARAIŠKŲ SĄRAŠAI PO ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO 

ATNAUJINTA 2021-02-22 (po patikslintų visų pareiškėjų duomenų patvirtinimo)

  • Gautų paraiškų sąrašas;
  • Atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus paraiškų sąrašas.

Visos paraiškos, atitikusios administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, perduotos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimui.