2021 M. FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ SĄRAŠAI PAGAL VEIKLOS SRITIS:
 1. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida:
  1. Neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantys sporto projektai:
  2. Kiti sporto projektai:
 2. Sporto renginių organizavimas:
  1. Neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantys sporto projektai:
  2.  Kiti sporto projektai:
 3. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą
  1. Neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantys sporto projektai:
  2. Kiti sporto projektai:
 4. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas:
  1. Neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantys sporto projektai:
  2. Kiti sporto projektai:

 

MINISTRO ĮSAKYMAI DĖL FINANSAVIMO PASKIRSTYMO/NESKYRIMO
 1. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimo ir sporto informacijos sklaidos projektai:
  • Įsakymas dėl 2021 m. SRF lėšų paskirstymo 2021-2025 m. įgyvendinamiems projektams. Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašai (2 priedai);
  • Įsakymas dėl 2021 m. SRF lėšų paskirstymo 2021-2025 m. įgyvendinamiems projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas. Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašai (2 priedai);
  • Įsakymas dėl 2021 m. SRF lėšų neskyrimo. Nefinansuojamų projektų sąrašai.
 2. Sporto renginių organizavimo veiklų srities projektai:
  • Įsakymas dėl SRF lėšų paskirstymo 2021-2025 m. įgyvendinamiems projektams. Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašai (2 priedai);
  • Įsakymas dėl SRF lėšų paskirstymo 2021-2025 m. įgyvendinamiems projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas. Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašai (2 priedai);
  • Įsakymas dėl 2021 m. SRF lėšų neskyrimo. Nefinansuojamų projektų sąrašas.
 3. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą: 
  • Įsakymas dėl 2021 m. SRF lėšų paskirstymo 2021-2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą.
  • Įsakymas dėl 2021 m. SRF lėšų paskirstymo 2021-2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusias su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą.
  • Įsakymas dėl 2021 m. SRF lėšų neskyrimo. Nefinansuojamų projektų sąrašas.
 4. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas:
  1. Įsakymas dėl 2021 m. SRF lėšų paskirstymo 2021-2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu.
  2. Įsakymas dėl 2021 m. SRF lėšų paskirstymo 2021-2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusias su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu.
  3. Įsakymas dėl 2021 m. SRF lėšų neskyrimo. Nefinansuojamų projektų sąrašas.

 

SPORTO KOMISIJOS PROTOKOLAI:

 

VERTINTOJŲ, DALYVAVUSIŲ 2021 M. SPORTO PROJEKTŲ VERTINIME, SĄRAŠAS.

 

PARAIŠKŲ SĄRAŠAI PO ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO

ATNAUJINTA 2021-02-22 (po patikslintų visų pareiškėjų duomenų patvirtinimo)

 • Gautų paraiškų sąrašas;
 • Atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus paraiškų sąrašas.

Visos paraiškos, atitikusios administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, perduotos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimui.