2021 M. FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ SĄRAŠAI PAGAL VEIKLOS SRITIS:
 1. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida:
  1. Neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantys sporto projektai:
  2. Kiti sporto projektai:
   • Vyksta projektų vertinimas
 2. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą:
   • Vyksta projektų vertinimas
 3. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas:
   • Vyksta projektų vertinimas
 4. Sporto renginių organizavimas:
   • Vyksta projektų vertinimas

 

PARAIŠKŲ SĄRAŠAI PO ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO

ATNAUJINTA 2021-02-22 (po patikslintų visų pareiškėjų duomenų patvirtinimo)

 • Gautų paraiškų sąrašas;
 • Atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus paraiškų sąrašas.

Visos paraiškos, atitikusios administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, perduotos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimui.