FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ SĄRAŠAI PAGAL VEIKLŲ SRITIS: 
  1. Fizinio aktyvumo skatinimas:

Finansuojamų projektų sąrašas čia.

  1. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas

Finansuojamų projektų sąrašas čia.

  1. Sporto renginių organizavimas:

Finansuojamų projektų sąrašas čia.

  1. Kvalifikacijos tobulinimas:

Finansuojamų projektų sąrašas čia.