Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019 m. lapkričio 29 d. paskelbė 2020 metų kvietimą teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, įgyvendinimui.

 

Kvietimo tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą.

 

Su kvietimu teikti paraiškas 5 veiklos sričiai „Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas“ galite susipažinti čia

 

Planuojama finansavimo suma

3 383 869,00  Eur

 

Projekto trukmė

Iki 4 metų

 

Finansavimo intensyvumas

Minimali sporto projekto finansavimo suma 8 000 Eur

Maksimali projekto finansavimo suma 450 000 Eur.

Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.

 

Galimi pareiškėjai

Sporto projekto paraišką teikti (būti pareiškėju) gali juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė (partneriai).

 

Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškos 5 sričiai teikiamos iki 2020 m. kovo 2 d. 17:00 val. 

 

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos 5 sričiai teikiamos Centrinei projektų valdymo agentūrai elektroniniu būdu (nuoroda aktyvi tik paraiškų teikimo metu. Su paraiškos forma galima susipažinti čia).

 

Projektų įgyvendinimo laikotarpis

Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 4 metai. Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi prasidėti nuo sporto projekto įgyvendinimo sutartyje nurodyto termino (kuris negali būti ankstesnis nei sutarties pasirašymo data) ir tęstis iki sporto projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, nurodytos sutartyje.