Vykdantiems projektą
 1. Projekto finansavimo ir administravimo taisyklės.
 2. Rekomenduojama dalyvių sąrašo forma.
 3. Ataskaitų pateikimo atmintinė.
 4. Dalyvių sąrašo forma.
 5. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus (įsigalioja nuo 2021-02-02):
  • Įsakymas dėl tvarkos aprašo pakeitimo (įsigalioja nuo 2021-03-06);
  • Įsakymas ir tvarkos aprašas  (galiojanti redakcija);
  • 1 Priedas. Pirkimo pažymos forma;
  • 2 Priedas. Pirkimų žurnalo forma;
  • 3 priedas. Informacija dėl skaidrumo, lygiateisiškumo principų užtikrinimo perkant pagal neperkančiųjų organizacijų tvarką.
 6. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis.
  • Tarpinės ataskaitos forma;
  • Galutinės ataskaitos forma;
  • Mokėjimo prašymo forma;
  • Veiklų tvarkaraščio forma.
 7. Projekto veiklų tvarkaraščio teikimo grafikas.
 8. Išlaidų, susijusių su šalyje paskelbtu karantinu, kompensavimo Sporto projektuose atmintinė.

 

Teikiantiems paraišką
 1. Įsakymas dėl 2019 m. kvietimo teikti paraiškas.
 2. 2019 metų kvietimas.
 3. Finansavimo tvarkos aprašas.
 4. Finansavimo ir administravimo taisyklės.
 5. Sporto projektų administracinės atitikties tinkamumo vertinimo lentelė (1 priedas).
 6. Sporto projekto paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo lapas (2 priedas).
 7. Projekto sąmatos formos pavyzdys.
 8. Projekto paraiškos formos pavyzdys.
 9. Paraiškos atsisakymo forma.

 

Rekomenduojami dokumentai

Teisės aktai