Vykdantiems projektą:
 1. Projekto finansavimo ir administravimo taisyklės
 2. Rekomenduojama dalyvių sąrašo forma
 3. Ataskaitų pateikimo atmintinė
 4. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl neperkančiųjų organizacijų pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos
 5. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis
  • Tarpinės ataskaitos forma
  • Galutinės ataskaitos forma
  • Mokėjimo prašymo forma
  • Veiklų tvarkaraščio forma
 6. Projekto veiklų tvarkaraščio teikimo grafikas

 

Teikiantiems paraišką:
 1. Įsakymas dėl 2019 m. kvietimo teikti paraiškas
 2. 2019 metų kvietimas
 3. Finansavimo tvarkos aprašas
 4. Finansavimo ir administravimo taisyklės
 5. Sporto projektų administracinės atitikties tinkamumo vertinimo lentelė (1 priedas)
 6. Sporto projekto paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo lapas (2 priedas)
 7. Projekto sąmatos formos pavyzdys
 8. Projekto paraiškos formos pavyzdys
 9. Paraiškos atsisakymo forma

 

Rekomenduojami dokumentai

Teisės aktai