Aktualūs 2019 m. kvietimo dokumentai:

2019 metų kvietimas teikti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, paraiškas

 

Paraiškos dokumentai:

Projekto sąmata

Projekto veiklų įgyvendinimo planas

Pareiškėjo deklaracija

Partnerio deklaracija

Paraiškos forma

 

Informacinių seminarų pareiškėjams video medžiaga – https://www.youtube.com/playlist?list=PLLU46F5bt4sCTdTJnKoV3EbsupywEe1-d

 

2019 metų kvietimo vertinimo dokumentai:

Administracinio vertinimio patikros lapas

Turinio vertinimo patikros lapas

 

2019 m. finansavimo ir administravimo taisyklės:

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklės

Taisyklių priedas

 

2019 m. tipinės Sutarties dokumentai:

Sporto projekto įgyvendinimo sutartis

1 priedas – projekto aprašymo forma

2 priedas – projekto sąmata

3 priedas – PVM tinkamumo deklaracija

4 priedas – Avanso mokėjimo prašymo forma

5 priedas – Mokėjimo prašymo forma

 

Tęstinumo įsipareigojimai:

Įsakymas dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijos formos tvirtinimo

Įsipareigojimų deklaracija

Tęstinumo įsipareigojimų atmintinė

 

Kiti aktualūs dokumentai:

Lietuvos Respublikos sporto įstatymas

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas

2019 metais Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo ir administravimo taisyklės

2011‒2020 metų valstybinė sporto plėtros strategija

2019 metų kvietimai teikti sporto projektų paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti