Teikiantiems paraišką
 1. Finansavimo tvarkos aprašas ir nutarimas dėl jo pakeitimo
 2. 2021 m. kvietimas teikti paraiškas
 3. 2021 m. kvietimo teikti paraiškas taisyklės
 4. Paraiškos forma (Kvietimo 1 priedas).
  Patikslinimas dėl paraiškų, teikiamų konkursinei eilei dėl 10 procentų kvietimo lėšų, skiriamų neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti: kaip nurodoma Kvietimo teikti paraiškas 2021 metams 8 punkte, į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų Fondo lėšų 10 procentų dalį gali pretenduoti:
  • 8.1. projektai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. naudos gavėjų (sporto projekto veiklų dalyvių) yra neįgalieji asmenys;
  • 8.2. ir projektai, kurių pareiškėjai (ar bent vienas iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių), atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
   • 8.2.1. yra neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas);
   • 8.2.2. neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija – asociacija, labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga;
  8.2.3. steigimo dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros / fizinio aktyvumo ar sporto veiklą.
 5. Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo forma (Kvietimo 2 priedas).
 6. Paraiškos turinio, išlaidų tinkamumo ir pagrįstumo vertinimo forma (Kvietimo 3 priedas).
 7. Tarpinės dalykinės ataskaitos forma (Kvietimo 4 priedas).
 8. Galutinės dalykinės ataskaitos forma (Kvietimo 5 priedas).
 9. Mokėjimo prašymo forma (Kvietimo 6 priedas).
 10. Projekto įgyvendinimo sutarties forma (Kvietimo 7 priedas).
 11. Veiklų tvarkaraščio forma (Kvietimo 8 priedas).
 12. LR sporto įstatymas
 13. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl neperkančiųjų organizacijų pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos

Kiti rekomenduojami dokumentai