2022-05-10

INFORMACINIS SEMINARAS 2022 M. KVIETIMO 1-4 VEIKLŲ SRITIES SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS (nuotolinis renginys)

Renginio informacinė medžiaga:

 1. Įžanginis žodis. ŠMPF direktorė Daiva Šutinytė. 2022 m. kvietimo konkurso rezultatai. Projektų koordinatorius Dovydas Buslavičius.
 2. Sporto projektų įgyvendinimo ypatumai. Projektų koordinatorė Rasa Jančiauskaitė.
 3. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo sutarties nuostatos. Projektų koordinatorė Iveta Pakenė.
 4. Sporto projektų viešinimas ir sklaida. Komunikacijos specialistas Edgaras Žilinskas.
 5. Sporto projektų finansų administravimas. Finansų ir apskaitos specialistė Diana Valaitienė.
 6. Reikalavimai neperkančiųjų organizacijų pirkimams. Viešųjų pirkimų specialistas Valerijus Kirilovas.

 

2021-12-02

INFORMACINIS SEMINARAS 2022 M. KVIETIMO 1-4 VEIKLŲ SRITIES SPORTO PROJEKTŲ PAREIŠKĖJAMS (nuotolinis renginys)

Renginio informacinė medžiaga:

 1. 2022 m. kvietimo teikti paraiškas Sporto projektams reikalavimai. Ką svarbu žinoti prieš pildant paraišką? ŠMPF direktoriaus pavaduotoja Žana Orlova.
 2. Reikalavimai projektų vykdytojams. Projektų koordinatorė Rasa Kupčiūnaitė.
 3. 2022 m. kvietimo bendrieji prioritetai ir specialieji kriterijai. Projektų koordinatorius Dovydas Buslavičius
  1. Pranešimas (pdf)
  2. Vaizdo pranešimas
 4. Paraiškos pildymas. Projektų koordinatorė Agnė Adomaitienė.
 5. Paraiškos sąmata. Finansų ir apskaitos specialistė Diana Valaitienė.
 6. Paraiškos vertinimas. Projektų koordinatorė Iveta Pakenė.
 7. Dažniausiai daromos klaidos. Projektų koordinatorė Rasa Jančiauskaitė.
 8. Gerosios patirties pasidalinimas: paraiškos teikimo įspūdžiai ir patarimai. Projekto vykdytoja Irena Čeilutkė.
 9. Projektų valdymo mokymai. Lektorė Dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė, IPMA C.
 10. Seminaro metu neatsakytų klausimų suvestinė (pdf).