Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019 m. lapkričio 29 d. paskelbė 2020 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Kvietimas skelbiamas finansuoti  4 sporto projektų veiklų sritims, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas:

 1. Fizinio aktyvumo skatinimas;
 2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
 3. Sporto renginių organizavimas;
 4. Kvalifikacijos tobulinimas.

Su kvietimu teikti paraiškas 1-4 veiklų sritims galite susipažinti čia.

 

Sporto rėmimo fondo biudžetas 1-4 veiklų sritims

13 535 476,00 Eur

 

Finansuojamų 1-4 veiklų srities sporto projektų skaičius

335

 

Galimi pareiškėjai
 • Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.
 • Paraišką, kai sporto projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip sporto projekto partnerius.
 • Vienas pareiškėjas vienai finansuojamai veiklos sričiai gali teikti tik vieną paraišką.
 • Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai finansuojamai veiklos sričiai kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).
 • Į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų Fondo lėšų 10 procentų dalį gali pretenduoti:
  • projektai, kurių pareiškėjai (ar partneriai) savo organizacijos įstatuose ar kituose steigimo dokumentuose nurodo, kad dirba su šia tiksline grupe arba jų tiesioginė veikla aiškiai susijusi su neįgaliaisiais, t. y. tokia organizacija turi būti arba pareiškėjas arba bent vienas iš partnerių;
  • ir (arba) sporto projekto paraiškoje planuojamos kvalifikacijos tobulinimo veiklos susijusios su specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais, kvalifikacijos tobulinimu.

 

Projekto trukmė

Iki 4 metų.

Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė negu 2020 m. sausio 8 d., o įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2024 m. sausio 7 d.

 

Finansavimo intensyvumas

Minimali sporto projekto finansavimo suma 3 000 Eur.

Maksimali projekto finansavimo suma 450 000 Eur.

Didžiausias galimas finansavimo intensyvumas yra 93 procentai nuo visos projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 7 procentais nuo sporto projekto sąmatos.

 

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos 1-4 veiklos sritims teikiamos Švietimo mainų paramos fondui elektroniniu būdu čia.

 

Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškos 1-4 sritims teikiamos iki 2020 m. sausio 7 d. 17:00 val.

 

2020 m. kvietimo finansinių operacijų duomenys

Informaciją rasite čia.