Aktualūs 2020 m. kvietimo dokumentai:

Kvietimas teikti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, paraiškas.

Įsakymas dėl kvietimo sąlygų keitimo (paskelbta 2020 02 14)

Įsakymas dėl kvietimo pakeitimo (paskelbta 2020-09-10)

 

Paraiškos dokumentai:

Projekto sąmata

Projekto veiklų įgyvendinimo planas

Pareiškėjo deklaracija

Partnerio deklaracija

Paraiškos forma

Pridedamų dokumentų sąrašas

Statybos darbų rūšis reglamentuojantys teisės aktai

 

Pareiškėjams skirtų mokymų medžiagą galima rasti čia

 

2020 metų kvietimo vertinimo dokumentai:

Administracinio vertinimio patikros lapas

Turinio vertinimo patikros lapas

Turinio vertinimo patikros lapo priedas (statistika, pagal kurią skiriama dalis specialiųjų kriterijų balų)

 

2020 m. finansavimo ir administravimo taisyklės:

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklės

Taisyklių priedas

 

2020 m. tipinės Sutarties dokumentai:

Sporto projekto įgyvendinimo sutartis 

1 priedas – projekto aprašymo forma

2 priedas – projekto sąmatos forma

3 priedas – PVM tinkamumo deklaracijos forma

4 priedas – avanso mokėjimo prašymo (AMP) forma

5 priedas – mokėjimo prašymo (MP) forma

6 priedas – projekto pirkimų plano forma

 

Tęstinumo įsipareigojimai:

Įsakymas dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijos formos tvirtinimo

Įsipareigojimų deklaracija

Tęstinumo įsipareigojimų atmintinė

 

Kiti aktualūs dokumentai:

Lietuvos Respublikos sporto įstatymas

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas

2011‒2020 metų valstybinė sporto plėtros strategija