2020-12-15

  • INFORMACINIS SEMINARAS 2021 M. KVIETIMO SPORTO PROJEKTŲ PAREIŠKĖJAMS 

Renginio informacinė medžiaga:

  1. Įžanginis žodis. ŠMSM Sporto grupės vadovas Dr. Rolandas Zuoza
  2. Informacija ketinantiems teikti sporto projektų paraiškas. ŠMPF direktoriaus pavaduotoja Žana Orlova.
  3. Reikalavimai pareiškėjams, paraiškoms ir sporto projektams. Projektų koordinatorė Rasa Kupčiūnaitė.
  4. 2021 m. kvietimo bendrieji prioritetai ir specialieji kriterijai. Projektų koordinatorė Rasa Jančiauskaitė.
  5. Paraiškos pildymas. Projektų koordinatorė Nijolė Andriukaitienė.
  6. Paraiškos sąmata. Finansų ir apskaitos specialistė Jolanta Kmelnickienė.
  7. Paraiškos vertinimas. Projektų koordinatorius Alius Ambras.
  8. Gerosios patirties pasidalinimas: paraiškos teikimo įspūdžiai ir patarimai. Projekto vykdytoja Ilona Totoraitė.
  9. Klausimų-atsakymų sesija

 

2020-12-16

PROJEKTŲ VALDYMO MOKYMAI (lektorė Dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė, IPMA C)