Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019 m. vasario 19 d. paskelbė 2019 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Kvietimas skelbiamas finansuoti šioms 4 sporto projektų veiklų sritims, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF):

  1. Fizinio aktyvumo skatinimas;
  2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
  3. Sporto renginių organizavimas;
  4. Kvalifikacijos tobulinimas.

Su kvietimo informacija galite susipažinti čia.

 

Sporto rėmimo fondo biudžetas 1-4 veiklų sritims

11 866 000 Eur

 

Finansuojamų 1-4 veiklų srities sporto projektų skaičius

321

 

Galimi pareiškėjai
  • Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.
  • Paraišką, kai sporto projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip projekto partnerius.
  • Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką vienai finansuojamai projektų veiklos sričiai.
  • Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamai veiklos sričiai, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).
Projekto trukmė

Iki 4 metų.

Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė negu 2019 m. sausio 1 d., o įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2022 m. gruodžio 31 d.

 

Finansavimo intensyvumas

Minimali sporto projekto finansavimo suma 3 000 Eur.

Maksimali projekto finansavimo suma 450 000 Eur.

Didžiausias galimas finansavimo intensyvumas yra 93 procentai nuo visos projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis  ne mažiau kaip 7 procentais nuo sporto projekto sąmatos.

 

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos 1-4 veiklos sritims teikiamos Švietimo mainų paramos fondui elektroniniu būdu čia.

 

Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškos 1-4 sritims teikiamos iki 2019 m. kovo 26 d. 24:00 val.

 

2019 m. kvietimo finansinių operacijų duomenys

Informaciją rasite čia.