MINISTRO ĮSAKYMAI DĖL FINANSAVIMO PASKIRSTYMO/NESKYRIMO IR PROJEKTŲ SĄRAŠAI
 1. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimo ir sporto informacijos sklaidos projektai:
  • Įsakymas dėl 2022 m. Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo sporto projektams. Sporto projektų sąrašas.
  • Įsakymas dėl 2022 m. Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas. Sporto projektų sąrašas.
  • Įsakymas dėl 2022 m. Sporto rėmimo fondo lėšų neskyrimo. Nekokybiškomis pripažintų paraiškų sąrašas.
 2. Sporto renginių organizavimo veiklų srities projektai:
  • Įsakymas dėl 2022 m. Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo sporto projektams. Sporto projektų sąrašas.
  • Įsakymas dėl 2022 m. Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas. Sporto projektų sąrašas.
  • Įsakymas dėl 2022 m. Sporto rėmimo fondo lėšų neskyrimo. Nekokybiškomis pripažintų paraiškų sąrašas.
 3. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą: 
  • Įsakymas dėl 2022 m. Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo sporto projektams. Sporto projektų sąrašas.
  • Įsakymas dėl 2022 m. sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas. Sporto projektų sąrašas.
  • Įsakymas dėl 2022 m. Sporto rėmimo fondo lėšų neskyrimo. Nekokybiškomis pripažintų paraiškų sąrašas.
 4. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas
  • Įsakymas dėl 2022 m. sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo sporto projektams. Sporto projektų sąrašas.
  • Įsakymas dėl 2022 m. sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas. Sporto projektų sąrašas.
  • Įsakymas dėl 2022 m. sporto rėmimo fondo lėšų neskyrimo. Nekokybiškomis pripažintų paraiškų sąrašas.

 

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI DĖL VERTINIMO IŠVADŲ TVIRTINIMO
 1. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimo ir sporto informacijos sklaidos projektai:
  • Įsakymas dėl kokybiškų paraiškų turinio vertinimo išvadų patvirtinimo. Kokybiškomis pripažintų paraiškų sąrašas.
  • Įsakymas dėl nekokybiškų paraiškų turinio vertinimo išvadų patvirtinimo. Nekokybiškomis pripažintų paraiškų sąrašas.
 2. Sporto renginių organizavimo veiklų srities projektai:
  • Įsakymas dėl kokybiškų paraiškų turinio vertinimo išvadų patvirtinimo. Kokybiškomis pripažintų paraiškų sąrašas.
  • Įsakymas dėl nekokybiškų paraiškų turinio vertinimo išvadų patvirtinimo. Nekokybiškomis pripažintų paraiškų sąrašas.
 3. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą: 
  • Įsakymo pakeitimas dėl kokybiškų paraiškų turinio vertinimo išvadų patvirtinimo. Kokybiškomis pripažintų paraiškų sąrašas.
  • Įsakymas dėl kokybiškų paraiškų turinio vertinimo išvadų patvirtinimo. Kokybiškomis pripažintų paraiškų sąrašas.
  • Įsakymas dėl nekokybiškų paraiškų turinio vertinimo išvadų patvirtinimo. Nekokybiškomis pripažintų paraiškų sąrašas.
 4. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas
  • Įsakymas dėl kokybiškų paraiškų turinio vertinimo išvadų patvirtinimo. Kokybiškomis pripažintų paraiškų sąrašas.
  • Įsakymas dėl nekokybiškų paraiškų turinio vertinimo išvadų patvirtinimo. Nekokybiškomis pripažintų paraiškų sąrašas.

 

SPORTO KOMISIJOS PROTOKOLAI

Sporto projektų komisija

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad finansavimas Sporto rėmimo fondo finansuojamiems sporto projektams yra skiriamas tik konkurso būdu už kokybiškai parengtas projektų paraiškas ir jokie fiziniai ar juridiniai asmenys negali reikalauti atlygio už projektui skirtą finansavimą. Susidūrus ar gavus informacijos apie tokią nelegalią veiklą, primename ir labai prašome kreiptis į teisėsaugos institucijas šiais kontaktais: el. paštu pranesk@stt.lt, tel. (8 5) 266 3333 arba https://www.stt.lt

 

VERTINTOJŲ, DALYVAVUSIŲ 2022 M. SPORTO PROJEKTŲ VERTINIME, SĄRAŠAS

 

SPORTO PROJEKTŲ SĄRAŠAI PO ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO 

Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymas.

Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymas (po nustatyto termino trūkumams pašalinti suteikimo).