Pristatome Sporto rėmimo fondo finansuojamų sporto projektų, kuriuos administruoja Švietimo mainų paramos fondas, finansinių operacijų duomenis.

Administruojamos veiklų sritys:

  1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
  2. Inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
  3. Sporto renginių organizavimas;
  4. Kvalifikacijos tobulinimas.

Projektų trukmė nuo 2020-01-08 iki 2024-01-07.

Visos sporto projektų patirtos išlaidos, kurias projekto vykdytojai patyrė įgyvendindami projekto veiklas bei pateikė dokumentais pagrįstoje finansinėje ataskaitoje, yra apmokamos iš Sporto rėmimo fondo lėšų.

 

2022 m.

2021 m.

2020 m.