Pristatome Sporto rėmimo fondo finansuojamų sporto projektų, kuriuos administruoja Švietimo mainų paramos fondas, finansinius ir statistinius duomenis.

Administruojamos veiklų sritys:

  1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
  2. Inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
  3. Sporto renginių organizavimas;
  4. Kvalifikacijos tobulinimas.

Projektų trukmė nuo 2020-01-08 iki 2024-01-07.

Visos sporto projektų patirtos išlaidos, kurias projekto vykdytojai patyrė įgyvendindami projekto veiklas bei pateikė dokumentais pagrįstoje finansinėje ataskaitoje, yra apmokamos iš Sporto rėmimo fondo lėšų.

 

2022 m.

  • 2022 m. sausio mėn. mokėjimo operacijos nebuvo atliekamos.

2021 m.

2020 m.