1. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo nr. V-1415 „Dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Įsakymas dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo.
2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS  SPORTO PROJEKTAMS

SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS

 1. Įsakymas dėl VŠĮ „Tauragės ekstremalusis sportas” sporto projekto paraiškos Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0209 pakartotinio vertinimo atlikimo.
 2. Įsakymas dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020-2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams.
 3. Įsakymas dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020-2023 metais įgyvendinamiems neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams.
 4. Įsakymas dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų neskyrimo sporto projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu.

SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

 1. Įsakymas dėl sporto renginių organizavimo sričiai atrinktų tinkamų finansuoti projektų, kuriems atliekamas pakartotinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo.
 2.  Įsakymas dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020-2023 matais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu.
 3. Įsakymas dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020-2023 metais įgyvendinamiems neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu.
 4. Įsakymas dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų neskyrimo sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu.

FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOS, SKATINANČIOS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ

 1. Įsakymas dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020-2023 m. metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą.
 2. Įsakymas dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020-2023 m. metais įgyvendinamiems neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą.
 3. Įsakymas dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų neskyrimo sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą.

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 1. Įsakymas dėl VŠĮ Futbolo klubo „Utenos Utenis” sporto projekto Nr. SRF-KT-2020-1-0050 pakartotinio vertinimo atlikimo.
 2. Įsakymas dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020-2023 matais įgyvendinamiems sporto projektams susijusiems su kvalifikacijos tobulinimu
 3. Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-595. Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020-2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su kvalifikacijos tobulinimu” pakeitimo.

 

Fizinio aktyvumo veiklos įsakymo keitimai

2019 m. rugsėjo 4 d. Nr. V-974 PAKEITIMAS

2019 m. spalio 23 d. Nr. V-1206 PAKEITIMAI

2019 m. gruodžio 16 d. Nr. V-1487 PAKEITIMAS

2020 m. sausio 16 d. Nr. V-52 PAKEITIMAS

2020 m. sausio 28 d. Nr. V-111 PAKEITIMAS

2020 m. vasario 26 d. Nr. V-266 PAKEITIMAS