Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis Sporto rėmimo fondo finansavimą, pakartotinai skelbia sporto projektų paraiškų vertinimo ekspertų atranką. Preliminarus vertinimų skaičius – 2000, vienam ekspertui numatyta nuo 20 iki 80 vertinimų. Vertinimo pradžia – 2021 m. sausio mėn. pabaiga.

Išsamias viešojo pirkimo sąlygas rasite čia. Teikti pasiūlymus tapti ekspertu galite iki 2021 m. sausio 15 d. 10:00 val.

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti konkurse turi būti siunčiami elektroniniu būdu per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą.

 

 

 

Minimalūs reikalavimai ekspertui:

  • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
  • mokėti norminę lietuvių kalbą;
  • gebėti dirbti kompiuteriu („MS Windows“, „MS Office“);
  • ekspertams taikomi tokie patys kaip ir valstybės tarnautojams Valstybės tarnybos įstatyme nustatyti kriterijai (Valstybės tarnybos įstatymas 4 straipsnis), kuriais remiantis asmuo turi būti nepriekaištingos reputacijos;
  • turi turėti sporto srities kvalifikaciją arba ne mažesnę kaip 3 metų profesinę patirtį sporto srityje.

Daugiau informacijos apie 2021 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuotiems Sporto rėmimo fondo lėšomis, rasite čia.

Lauksime Jūsų!