Suinteresuotos institucijos ir organizacijos bei visuomenė gali susipažinti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, atsižvelgiant į sudarytos darbo grupės pateiktus pasiūlymus, parengtu Sporto įstatymo projektu. Savo pastabas ir įžvalgas ministerijai visuomenė gali teikti iki kovo 25 d.

Keičiant šiuo metu galiojantį Sporto įstatymą siekiama aiškesnio ir efektyvesnio fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto finansavimo bei didesnio aukšto meistriškumo sportininkų skatinimo. Todėl svarbiausios permainos įstatymo projekte susijusios su besikeisiančia sporto finansavimui skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo tvarka.

Šiuos pokyčius paskatino Konstitucinis Teismas, pernai rudenį antikonstitucinėmis pripažinęs tas Sporto įstatymo nuostatas, kurios Sporto rėmimo fondui iš anksto numatė fiksuoto dydžio finansavimą, įtvirtinant jo konkretų lėšų dydį kaip tam tikrą procentinę dalį nuo akcizo už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką ir loterijų ir azartinių lošimų mokesčio dalies.

Todėl po šio sprendimo Sporto rėmimo fondo lėšos tampa valstybės biudžeto priemone be specialaus šaltinio ir įstatymu apibrėžto dydžio – sportui finansuoti skiriamų lėšų dydį kasmet nustatys Vyriausybė, sudarydama valstybės biudžetą, ir Seimas, tvirtindamas valstybės biudžetą biudžetiniams metams.

 

Siūloma atskirti aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo finansavimą

Keičiamame Sporto įstatyme siūloma aiškiai atskirti aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo finansavimą. Įstatymo projekte abi veiklas valstybės biudžeto lėšomis numatoma finansuoti švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka: atskirai skiriant lėšų fizinio aktyvumo projektams, sporto bazių pagerinimo projektams ir sporto šakų federacijų, neįgaliųjų sporto organizacijų pateiktoms aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti.

Atskyrus veiklų finansavimą atsirastų galimybė didinti aukšto meistriškumo sporto finansavimą.

Per paskutinius 3 metus Sporto rėmimo fondas padidėjo 3 kartus – nuo 6,6 mln. eurų išaugo iki 21,408 mln. eurų. Tuo tarpu aukšto meistriškumo sporto programoms tenka apie 6 mln. eurų ir šis dydis nekinta keletą metų. Įtvirtinus pataisas, 30 proc. šiuo metu esančio Sporto rėmimo fondo lėšų būtų galima skirti aukšto meistriškumo sportui.

 

Siūloma didinti stipendijas sportininkams ir išplėsti gavėjų ratą

Sporto įstatymo pataisos taip pat įtvirtintų didesnes valstybės stipendijas sportininkams, pasiekusiems aukštų rezultatų savo sporto šakose. Dabar nustatytos valstybės stipendijos visiems sportininkams didėtų trimis bazinės socialinės išmokos dydžiais, valstybės stipendijų dydžiai už olimpinių, paralimpinių ir kurčiųjų žaidynių 1–6 vietas būtų sulyginti.

Taip pat siūloma išplėsti valstybės stipendijų gavėjų ratą – valstybės stipendija būtų skiriama Europos jaunimo čempionatų 4–6 vietos ir pasaulio bei Europos jaunimo neįgaliųjų čempionatų 1–3 vietos laimėtojams.

 

Siūloma papildyti lėšų skyrimo federacijoms kriterijus

Sporto įstatymo projekte siūloma numatyti du naujus kriterijus, kuriuos turės atitikti šalies sporto šakų federacijos ir neįgaliųjų sporto organizacijos, siekiančios valstybės finansavimo savo vykdomoms aukšto meistriškumo sporto programoms. Siūloma įvesti praėjusių kalendorinių metų finansinių ataskaitų auditą bei skelbti nacionalinės rinktinės sudarymo kriterijus ir su sportininkais, kurie rengiami įgyvendinant aukšto meistriškumo sporto programas ir (ar) gauna valstybės stipendiją, sudaryti sporto veiklos sutartis.

Taip pat dviem naujais kriterijais papildomi finansavimo valstybės biudžeto lėšomis neskyrimo pagrindai. Valstybės biudžeto lėšų organizacijoms siūloma neskirti, jei organizacija ilgiau nei 12 mėnesių Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikė metinės finansinės atskaitomybės dokumentų arba sporto registrui neteikia duomenų.

 

Tikslinama aukšto meistriškumo sporto sąvoka

Sporto įstatymo projekte tikslinama ir pati aukšto meistriškumo sporto sąvoka, paaiškinant, jog šia fizine veikla gali užsiimti jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų amžiaus grupių asmenys.

 

Iš viso keičiama vienuolika Sporto įstatymo straipsnių

Darbo grupė Sporto įstatymo projektui parengti buvo sudaryta šių metų sausio 25 d. Darbo grupėje atstovautos suinteresuotos organizacijos bei institucijos. Siūlomos pataisos aptartos su savivaldybių sporto padalinių, pasiūlymus pateikusių sporto šakų federacijų, sporto organizacijų atstovais, konsultuotasi su suinteresuotais asmenimis kaip ekspertais.

Šiuo Sporto įstatymo projektu iš viso keičiama vienuolika straipsnių. Rengiant projektą buvo gauta labai įvairių – prieštaringų ir sunkiai tarpusavyje suderinamų – pasiūlymų dėl kai kurių nuostatų, pvz., dėl aukšto meistriškumo ir fizinio aktyvumo specialistų bei instruktorių rengimo (Sporto įstatymo 11 straipsnis). Siekiant nuodugniai išdiskutuoti pasiūlymus ir rasti tinkamus sprendimus, planuojama sudaryti atskirą darbo grupę ir, prireikus, atitinkamus Sporto įstatymo pakeitimus teikti atskiru teikimu.

 

Visuomenė ir suinteresuotos grupės savo pastabas ŠMSM gali teikti iki kovo 25 d. smmin@smm.lt.

Įvertinus pastabas, projektas bus teikiamas svarstyti Vyriausybei.

Su Sporto įstatymo projektu galima susipažinti čia: https://bit.ly/3tvRVVP

 

Informaciją parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyrius

El. paštas: info@smm.lt