2021 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ir teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, kvietimui gautos 1310 paraiškos. 5 paraiškos atsiimtos pareiškėjų rašytiniu prašymu nevertinti pateiktų paraiškų.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateiktų paraiškų pasiskirstymas pagal veiklos sritis

 

Atlikus paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimą ir pareiškėjams pateikus papildomai reikalaujamus dokumentus, tinkamomis pripažintos 1227 paraiškos.

ATNAUJINTA 2021-02-22 (po patikslintų visų pareiškėjų duomenų patvirtinimo)

  • Gautų paraiškų sąrašas;
  • Atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus paraiškų sąrašas.

Visos paraiškos, atitikusios administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, perduotos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimui.