Informuojame, kad 2021-02-01 LR švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtinto naujos redakcijos Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos aprašą.

Jei Jūs pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nesate perkančioji organizacija, prašome susipažinti ir laikytis priimto tvarkos aprašo naujos redakcijos nuostatomis, kuri įsigaliojo nuo 2021-02-02.

 

 

 

 

Su dokumentais galite susipažinti čia:

  1. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus
    • Priedas. Pirkimo pažymos forma;
    • Priedas. Pirkimų žurnalo forma.

Ankstesnį, galiojantį iki 2021-02-01, įsakymą ir tvarkos aprašą rasite čia.

Sėkmės įgyvendinant projektą!