Kovo 8 d. buvo baigtas visų 95-ių, atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, ketvirtosios veiklų srities (asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida), sporto paraiškų vertinimas. Sąrašai su projektų vertinimo balais perduoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei laukia tolesnio Sporto projektų komisijos vertinimo.

Siekdami skaidrumo ir didesnio aiškumo, informuojame, kad visi pareiškėjai galės susipažinti su jų paraišką vertinusio eksperto vertinimu bei pastabomis po sprendimo dėl paraiškų finansavimo priėmimo. Vertintojų-ekspertų sąrašai bus skelbiami pasibaigus visų projektų atrankai.

Primename, kad 2021 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ir teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, kvietimui gautos 1310 paraiškos. 1223 paraiškos atitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus.