2021 m. sausio 5 d. 17:00 val. pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, užfiksuotas rekordinis pateiktų sporto projektų paraiškų skaičius – 1309.

Sporto rėmimo fondo paramai gauti pateiktos paraiškos 4 sporto projektų veiklų sritims, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas:

1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;

2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;

3. Sporto renginių organizavimas;

4. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

 

 

Paraiškų teikimo konkurse dėl sporto projektų finansavimo galėjo kreiptis visi juridiniai asmenys, siekiantys projekto veikla didinti fizinį Lietuvos gyventojų aktyvumą. Įdomu tai, kad paskutinę paraiškų pateikimo dieną pateiktos net 827 paraiškos, o iki 17:00 val. likus vos 33 sek. pateikta paskutinė paraiška.

Šiemet, kaip ir ankstesniais metais, daug dėmesio skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti, todėl mažiausiai 10 proc. Sporto rėmimo fondo lėšų bus skiriama šiems projektams finansuoti.

 

2021 m. gautų paraiškų pasiskirstymas pagal sritis

Daugiausiai paraiškų pateikta fizinio aktyvumo veiklų, skatinančių fizinio aktyvumo plėtrą, veiklų sričiai.

Pagal pateiktų paraiškų duomenis, vidutinė 1 projekto vertė yra 94,7 tūkst. Eur., o prašoma vidutinė lėšų dalis iš Sporto rėmimo fondo – 83 tūkst. Eur.

 

Sporto projektų vertinimas ir informavimas

Švietimo mainų paramos fondas įpareigotas atlikti pateiktų paraiškų tinkamumo nustatytiems formaliesiems administracinės atitikties kriterijams vertinimą.

„Džiaugiamės dideliu 2021 metų kvietimo teikti paraiškas susidomėjimu. Iš karto po paraiškų pateikimo termino pabaigos pradėjome administracinės atitikties vertinimą. Nors pagal teisės aktus tam turime 15 darbo dienų, tačiau žinodami, koks didelis yra sporto bendruomenės ir visų, neabejingų fizinio aktyvumo Lietuvoje skatinimui, susidomėjimas, šį procesą pabaigsime iki sausio 18 d., o rezultatus paskelbsime interneto svetainėje www.srf.lt“, – sako Žana Orlova, Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus pavaduotoja.

Pasibaigus vertinimui, visos paraiškos, atitikusios formaliuosius administracinės atitikties kriterijus, bus pateiktos ekspertams turinio ir išlaidų pagrįstumui įvertinti.

Sporto projektų vertintojų-ekspertų paslaugų įsigijimo viešąjį konkursą iniciavo Švietimo mainų paramos fondas. Siekiant efektyvesnio ir greitesnio projektų vertinimo proceso, viešasis konkursas inicijuotas dar iki sporto projektų paraiškų pateikimo termino. Deja, šio pirkimo rezultatai nedžiugina: sulaukta 25 potencialių paslaugų teikėjų pasiūlymų, iš kurių mažiausiai pusė neatitinka ekspertams keliamų reikalavimų (vadovaujantis LRV patvirtintomis nuostatomis).

Švietimo mainų paramos fondas skelbs papildomą viešąjį konkursą vertintojų-ekspertų paslaugoms įsigyti. Kviečiame dalyvauti!

 

Informaciniai seminarai sporto projektų pareiškėjams

Norėdamas informuoti kuo didesnę visuomenės dalį apie 2021 m. Sporto rėmimo fondo kvietimą teikti paraiškas, gruodžio mėn. Švietimo mainų paramos fondas organizavo nuotolinį informacinį seminarą, kuriame dalyvavo per 450 dalyvių iš įvairių viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų, bei atskirus projektų valdymo mokymus, į kuriuos užsiregistravo per 350 dalyvių.

„Mes, kaip programos administratoriai, suprantame, koks didelis yra visuomenės susidomėjimas Sporto rėmimo fondo siūlomomis galimybėmis, todėl siekdami didesnio skaidrumo ir norėdami gerinti būsimų sporto projektų kokybę, jau trečius metus organizuojame informacinius seminarus sporto projektų pareiškėjams. Džiaugiamės dideliu susidomėjimu seminarais bei mokymais, kurie, tikime, kad padeda pareiškėjams geriau suprasti projekto administravimo reikalavimus“, – sako Žana Orlova, Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus pavaduotoja.