Sporto rėmimo fondui pateikta daugiau nei tūkstantis paraiškų

Sporto rėmimo fondo paramai gauti šiemet pateiktos 1044 paraiškos 4 sporto projektų veiklų sritims organizuoti. Paraiškų teikimo konkurse dėl sporto projektų finansavimo galėjo kreiptis visi juridiniai asmenys, siekiantys projekto veikla didinti fizinį Lietuvos gyventojų aktyvumą.

Mokymai sportininkams: ką daryti, kai tenka atsisveikinti su didžiausiomis arenomis ir stadionais

Kai karjera baigiasi anksčiau nei kitose profesijose, neretai susiduriama su staiga užgriuvusiomis problemomis. Kaip susitaikyti su mintimis, kad tai, ką darei kone visą gyvenimą, jau yra praeitas etapas, kaip planuoti savo ateitį, karjerą ir finansus, kur kreiptis dėl reikalingų dokumentų, Nacionalinės sportininkų asociacijos (NSA) vadovo Justino Kinderio teigimu, svarbu pradėti domėtis iš anksto. „Dažniausiai sportininkai […]

Sporto rėmimo fondas atveria galimybę sportuoti žmonėms su negalia

Sporto rėmimo fondo finansuotos sporto stovyklos įtraukė ir vaikus, ir jaunuolius, turinčius negalią iš įvairių šalies mokyklų, kurie ne tik turėjo galimybę susipažinti su sporto klubais, pritaikytais neįgaliesiems, bet ir lavinti sportinius įgūdžius, pasiruošti šoudouno varžyboms.

Sausio 7 d. finišuoja Sporto rėmimo fondo paraiškų priėmimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad sausio 7-ąją baigiasi kvietimas teikti paraiškas Sporto rėmimo fondui ir gauti finansavimą sporto projektams 2020 m. Finansavimą galima gauti fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto renginiams organizuoti ir kvalifikacijai tobulinti, taip pat sporto inventoriui ir įrangai įsigyti. Tik paraiškos sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto projektams […]

Skelbiami Sporto rėmimo fondo seminarų informaciniai pranešimai

Paskelbus kvietimą teikti paraiškas 2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti, Švietimo mainų paramos fondas organizavo 4 informacinius seminarus-mokymus skirtus Sporto rėmimo fondo pareiškėjams. Renginiuose, kurie vyko Vilniuje, Kaune, Telšiuose ir Anykščiuose, dalyvavo 363 dalyviai iš įvairių sporto, švietimo, verslo, visuomeninių organizacijų. Dėl didelio susidomėjimo, deja, bet ne visi norintys spėjo ir galėjo užsiregistruoti į […]

Paskelbtas skelbimas dėl ekspertinių paslaugų, 2020 m. Sporto rėmimo fondo paraiškų vertinimo, pirkimo

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat Viešųjų pirkimų įstatymu kviečia teikti kandidatūrą 2020 m. Sporto rėmimo fondo paraiškų vertinimo paslaugoms atlikti.

Skelbiamas 2020 metų kvietimas teikti sporto projektų paraiškas

2019 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė 2020 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Vyriausybė patvirtino pagal sporto bendruomenės siūlymus atnaujintą Sporto rėmimo fondo tvarką

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtai atnaujintai Sporto rėmimo fondo tvarkai. Ji pakoreguota atsižvelgiant į sporto bendruomenės bei kitų suinteresuotų šalių siūlymus:  patikslintas sporto projektų vertinimo procesas, detalizuoti bendrieji sporto projektų vertinimo kriterijai, pakoreguotos lėšų paskirstymo proporcijos tarp finansuojamų veiklos sričių, patikslintos ekspertų atrankos procedūros.

Vyriausybė trečiadienį svarstys atnaujintą Sporto rėmimo fondo tvarką

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į sporto bendruomenės bei kitų suinteresuotų šalių siūlymus, atnaujino Sporto rėmimo fondo tvarką, ją trečiadienį posėdyje svarstys Vyriausybė. Patvirtinus atnaujintą tvarką, artimiausiu laiku bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas naujiems, 2020 m. finansuotiniems, sporto projektams. Kitų metų Sporto rėmimo fondo biudžetas auga beveik ketvirtadaliu: nuo 13,6 mln. Eur šiemet iki 17,9 mln. Eur 2020 m.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Vyriausybei teikia atnaujintą Sporto rėmimo fondo tvarką

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Vyriausybei teikia atnaujintą Sporto rėmimo fondo tvarką. Fondo lėšų skirstymo taisyklės atnaujintos atsižvelgus į konkurse dalyvavusių pareiškėjų, kitų įstaigų siūlymus. Ministerijos parengtame LRV nutarimo projekte siūloma pakeisti nustatytas Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijas finansuojamoms veiklų sritims, skirti papildomus balus tęstinio sporto projektams, atskirai išskirti ir didinti tarptautinių sporto renginių finansavimą.

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuoti sporto projektai vyks 56 iš 60 Lietuvos savivaldybių

Pasibaigus 2019 m. pirmojo kvietimo sporto projektų vertinimui paskelbti 362 projektai, kurie bus finansuojami Sporto rėmimo fondo lėšomis. Daugiausia susidomėjimo ir paraiškų sulaukta iš Aukštaitijos ir vidurio Lietuvos savivaldybių. Džiugu, kad Sporto rėmimo fondo lėšos pasieks visus Lietuvos regionus ir bus skirtos net 56-ose Lietuvos savivaldybėse vyksiantiems sporto projektams. Siekiant efektyvesnio projektų valdymo, kokybės ir […]

Informacija Sporto rėmimo fondo pareiškėjams

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai gavus nepatvirtintos informacijos apie galimus korupcinius su fondo lėšų skyrimu susijusius veiksmus siekiant atlygio už projektui skirtą finansavimą, primename ir labai prašome panašiais atvejais kreiptis į teisėsaugos institucijas.

Skelbiami Sporto rėmimo fondo finansuojamų projektų sąrašai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė Sporto rėmimo fondo finansuojamus sporto projektų sąrašus šioms sritims: sporto renginių organizavimas, sporto inventoriaus įsigijimas, kvalifikacijos tobulinimas, Fizinio aktyvumo veiklos

Baigiamos skirstyti Sporto rėmimo fondo lėšos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija Paskirstytos valstybės lėšos pareiškėjams, teikusiems paraiškas Sporto rėmimo fondui šioms keturioms sritims: sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, sporto įrangai įsigyti, sporto renginių organizavimui, sporto specialistų kvalifikacijai tobulinti. Taip pat paskirstytos lėšos neįgalių žmonių sporto projektams fizinį aktyvumą skatinančių veiklų srityje. Sprendimai dėl likusių šios srities projektų bus priimti […]

Baigėsi Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų vertinimo antrasis etapas

Baigtas vienas iš Sporto rėmimo fondui pateiktų paraiškų vertinimo etapų. Tinkamomis pripažintos 1053 paraiškos.

Skelbiamas tinkamų Sporto rėmimo fondo paraiškų patikslintas sąrašas

Skelbiamas atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašas.

Skelbiamas 2019 m. Sporto rėmimo fondo paraiškų, atitikusių nustatytus formalius vertinimo kriterijus, sąrašas

2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų keturių veiklos sričių projektams įgyvendinti laiku (iki 2019 m. kovo 26 d. 24:00 val.) pateiktos net 1226 paraiškos.

Sporto rėmimo fondas sulaukė rekordinio skaičiaus paraiškų sporto projektams remti

Sporto rėmimo fondas šiemet sulaukė rekordinio skaičiaus – iš viso net 1383 paraiškų sporto veikloms organizuoti (pernai buvo pateiktos 1027). Šiemet paraiškų teikimo konkurse nauja buvo tai, kad dėl sporto projektų finansavimo iš biudžeto pirmą kartą galėjo kreiptis ne tiktai nevyriausybinės, bet ir kitos organizacijos, kiti juridiniai asmenys. Paraiškos teiktos fizinio aktyvumo skatinimo projektams, sporto […]