2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų keturių veiklos sričių projektams įgyvendinti laiku (iki 2019 m. kovo 26 d. 24:00 val.) pateiktos net 1226 paraiškos.

  1. fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, paraiškos – 445 paraiškos;
  2. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas – 464 paraiškos;
  3. sporto renginių organizavimas – 244 paraiškos;
  4. kvalifikacijos tobulinimas – 73 paraiškos.

Bendra visų projektų prašoma Sporto rėmimo fondo lėšų suma – 66 489 230,00 Eur.

Atlikus paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimą, tinkama pripažinta 1041 paraiška.

Įsakymas dėl 2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įėl sigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo.

Paraiškų sąrašus galite rasti čia:

Netinkamų paraiškų teikėjai apie sprendimą bus informuoti el. paštu per elektroninę paraiškų teikimo ir vertinimo sistemą.

Visos paraiškos, atitikusios administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, bus perduotos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimui, kurį atliks ekspertai. Atlikus paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą, pareiškėjai bus informuoti apie lėšų skyrimą projektui (per 3 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos).

Jei kyla papildomų klausimų, būtinai kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais.

Konsultuojantys asmenys:

  1. Specialistė Rasa Kupčiūnaitė, tel. (8 5) 249 7134, el. p. Rasa.Kupciunaite@smm.lt
  2. Specialistė Lina Ramanauskė, tel. (8 5) 219 6547, el. p. Lina.Ramanauske@smm.lt
  3. Specialistas Alius Ambras, tel. (8 5) 250 7483, el. p. Alius.Ambras@smpf.lt