Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai gavus nepatvirtintos informacijos apie galimus korupcinius su fondo lėšų skyrimu susijusius veiksmus siekiant atlygio už projektui skirtą finansavimą, primename ir labai prašome panašiais atvejais kreiptis į teisėsaugos institucijas.

Ministerija pabrėžia, kad Sporto rėmimo fondas ir jį administruojančios institucijos – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Centrinė projektų valdymo agentūra – veikia skaidriai ir sąžiningai. Sporto rėmimo fondo finansavimas skiriamas už kokybiškai parengtas projektų paraiškas, ir už tai atskiros organizacijos ar asmenys negali prašyti atsiskaityti ar kitaip „atlyginti“ turtine ar neturtine forma.

Patariame panašiais atvejais tiesiogiai kreiptis ir į teisėsaugos institucijas šiais kontaktais: el.p. pranesk@stt.lt, tel. (8 5) 266 3333, https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/.