2019 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė 2020 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Su kvietimo tekstu galite susipažinti čia.

Išsamios 2020 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti Sporto projektų finansavimo ir administravimo Taisyklėse, kurios yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis. Jose išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui. Su kitais aktualiais 2020 m. kvietimo dokumentais galite susipažinti čia.

Šis kvietimas skelbiamas keturioms sporto projektų veiklų sritims finansuoti, kurias administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

  1. Fizinio aktyvumo skatinimas;
  2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
  3. Sporto renginių organizavimas;
  4. Kvalifikacijos tobulinimas.

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2020 m. sausio 7 d. 17:00 val.

Projekto trukmė

Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė negu 2020 m. sausio 8 d. ir įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2024 m. sausio 7 d. (projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 4 metai).

 

Projekto tinkamumo vertinimas

Informacija apie 2020 m. konkursui pateiktas paraiškas bei jų atitikimą formaliems tinkamumo reikalavimams bus skelbiama interneto svetainėje www.smm.lt ir www.smpf.lt. Sekite informaciją internete.

Informuojame, kad įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos finansavimo sutartys bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

 

Informacinių seminarų-mokymų informaciniai pranešimai skirti Sporto rėmimo fondo pareiškėjams:
  1. Sporto rėmimo fondo 2020 m. kvietimas teikti paraiškas .pdf
  2. Reikalavimai pareiškėjams, paraiškoms ir sporto projektams .pdf
  3. Sporto projektų paraiškų pildymas .pdf
  4. Sporto projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas (projekto sąmata) .pdf
  5. Sporto prjektų paraiškų vertinimas .pdf
  6. Projekų valdymo mokymai „Kaip pasiekti projekto tikslą?“.pdf
Paraiškų teikimas sporto bazių plėtros ir remonto projektams

Paraiškas sporto bazių plėtrai ir remontui galima teikti viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2020 m. kovo 2 d. 17:00 val.

Su kvietimo sąlygomis galite susipažinti čia

Konsultuoja Rima Liškutė tel. 8 5 263 97 58 ir el. p. r.liskute@cpva.lt.