Taip, SLD yra privalomas pateikti dokumentas, jo nepateikus paraiška būtų atmetama.

Svarbi informacija dėl COVID-19

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl įvedamų apribojimų siekiant sumažinti COVID-19 viruso plitimą.

Peržiūrėti