Taip, SLD yra privalomas pateikti dokumentas, jo nepateikus paraiška būtų atmetama.