Ministerija, įvertinusi ankstesnių metų kvietimais prisiimtų finansinių įsipareigojimų pagal sudarytas su projektų vykdytojais sutartis dydį, planuoja naujų kvietimų lėšų sumas iš kiekvienų metų ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų sporto projektams įgyvendinti.

5 srities projektams skiriama 20 proc. Sporto rėmimo fondo lėšų.

2022 metų kvietimu planuojama paskirstyti suma – ne mažiau kaip 2.000.00,00 Eur.

Taip, SLD yra privalomas pateikti dokumentas, jo nepateikus paraiška būtų atmetama.

Taip, kartu su paraiška privaloma pateikti SLD (tais atvejais kai jis yra būtinas gauti pagal LR statybą reglamentuojančius teisės aktus).

Atvejus kai SLD privalomas apibrėžia LR statybos įstatymas ir . Statybos techniniame reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“..

 

Daliai atvejų (planuojamiems atlikti naujos statybos ar rekonstravimo darbams)ar SLD yra privalomas galima pasitikrinti čia:

Statybą leidžiančių dokumentų privalomumas statant naujus statinius

Statybą leidžiančių dokumentų privalomumas rekonstravimui

Paraiškos teikiamos internetu: https://cpva.submittable.com/submit/701de0c5-835f-4fb8-8c20-cce5dd42d564/paraiska-dl-sporto-rmimo-fondo-lsomis-finansuojamo-sporto-projekto-skirto-esa

Jei pirmą kartą teikiate paraišką, reikia susikurti paskyrą paspaudus nuorodą „Create Your Account“. Paraiškos forma bus matoma tik susikūrusiems projekto paskyrą vartotojams.

Informacinis renginys vyko 2022 m. sausio 12 d. nuotoliniu būdu. Visa informacija susijusi su mokymais yra paskelbta prie kvietimo informacijos čia