Ministerija, įvertinusi ankstesnių metų kvietimais prisiimtų finansinių įsipareigojimų pagal sudarytas su projektų vykdytojais sutartis dydį, planuoja naujų kvietimų lėšų sumas iš kiekvienų metų ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų sporto projektams įgyvendinti.

5 srities projektams skiriama 20 proc. Sporto rėmimo fondo lėšų.

2022 metų kvietimu planuojama paskirstyti suma – ne mažiau kaip 2.000.00,00 Eur.