Tinkamos, kai šie pastatai laikytini esamos sporto bazės infrastruktūros dalimi (priklausiniais).

Svarbi informacija dėl COVID-19

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl įvedamų apribojimų siekiant sumažinti COVID-19 viruso plitimą.

Peržiūrėti