Tinkamos, kai šie pastatai laikytini esamos sporto bazės infrastruktūros dalimi (priklausiniais).