Taip, vadovaujantis Kvietimo sąlygų 28 p., Tarybos sprendimą prašoma pateikti iki projekto įgyvendinimo sutarties sudarymo dienos tik siūlomų finansuoti projektų paraiškų.