Taip, kartu su paraiška privaloma pateikti SLD (tais atvejais kai jis yra būtinas gauti pagal LR statybą reglamentuojančius teisės aktus).

Atvejus kai SLD privalomas apibrėžia LR statybos įstatymas ir . Statybos techniniame reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“..

 

Daliai atvejų (planuojamiems atlikti naujos statybos ar rekonstravimo darbams)ar SLD yra privalomas galima pasitikrinti čia:

Statybą leidžiančių dokumentų privalomumas statant naujus statinius

Statybą leidžiančių dokumentų privalomumas rekonstravimui