Ne, nes pagal Kvietimo sąlygų 19 p. finansavimas gali būti skiriamas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje esamoms sporto bazėms, t.y. sporto paskirties pastatams ir sporto paskirties inžineriniams statiniams, fizinio aktyvumo / sporto pratyboms, varžyboms ir / ar kitiems sporto renginiams rengti, kuriame per pastaruosius trejus metus (2019–2021 m.) reguliariai vyksta arba vyko pratybos ir (arba) bent kartą per ketvirtį kiekvienais metais vyksta arba vyko varžybos ar kiti sporto renginiai.