Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai paskelbus 2020 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams vykdyti, Švietimo mainų paramos fondui buvo pavesta atlikti gautų paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimą. Šis vertinimas vyko nuo 2020 m. sausio 8 iki 21 d.

2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų keturių veiklos sričių projektams įgyvendinti pateiktos 1044 paraiškos:

  1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą – 381 paraiškos;
  2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas – 345 paraiškos;
  3. Sporto renginių organizavimas – 241 paraiškos;
  4. Kvalifikacijos tobulinimas – 77 paraiškos.

Atlikus paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimą, tinkamomis pripažintos 945 paraiškos ir tai sudaro 90 % visų 2020 m. pateiktų sporto projektų paraiškų. Džiaugiames didesniu dėmesiu paraiškų kokybei, nes 2019 m. iš 1237 pateiktų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą atitiko 85 % sporto projektų paraiškų.

 

2020 M. PARAIŠKŲ, ATITIKUSIŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMĄ, STATISTIKA

 

2020 m. vasario 13 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patikslintas Sporto rėmimo fondo biudžetas pirmoms 4-ioms sritims yra 11 451 076 Eur. (5-ąją sritį administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra).

Atlikus administracinės atitikties tinkamumo vertinimą paaiškėjo, kad bendra prašoma visų sporto projektų, atitikusių šį vertinimą, suma yra 58 821 869,25 Eur. Ši suma daugiau nei 5 kartus viršija Sporto rėmimo fondo biudžetą.

 

2020 M. BIUDŽETO PASISKIRSTYMAS PAGAL VEIKLOS SRITIS PO PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO

 

PARAIŠKŲ SĄRAŠUS GALITE RASTI ČIA:
  • Paraiškos, ATITIKUSIOS administracinės atitikties tinkamumo vertinimus
  • Paraiškos, NEATITIKUSIOS administracinės atitikties tinkamumo vertinimų
  • VISŲ gautų paraiškų sąrašas

Visos paraiškos, atitikusios administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, perduotos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimui.