Įvykus veiklos vykdymo pokyčiams, informuokite atsakingą projektų koordinatorių ir įsitikinkite ar galite patikslinti veiklų tvarkaraštį. Primintina, kad ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki numanomų pakeitimų turite informuoti projekto koordinatorių per srf.lt sistemą apie įvyksiančius pakeitimus. Jeigu pakeitimai įvyko neplanuotai (iš anksto nenumatyti) apie tokius įvykius turite pranešti projekto koordinatoriui per 5 darbo dienas.