Narystė asociacijose neriboja atskirų juridinių asmenų – narių paraiškų teikimo. Paraiškų teikimas ribojamas viena paraiška iš to paties juridinio asmens vienai veiklos sričiai. Verta atkreipti dėmesį, kad tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai veiklos sričiai kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis partneris.