Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką vienai finansuojamai projektų veiklos sričiai. Yra 4 veiklos sritys, kurias administruoja ŠMPF. Į kiekvieną iš sričių galima teikti po vieną paraišką. Atkreipiame dėmesį, kad tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai veiklos sričiai kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis partneris.