Įregistravimo faktas turi būti ne vėliau kaip 2022 m. kovo 1 d.

Kad projektu planuojamame atnaujinti objekte per pastaruosius trejus metus (2019–2021 m.) reguliariai vyksta arba vyko pratybos ir (arba) bent kartą per ketvirtį kiekvienais metais vyksta arba vyko varžybos ar kiti sporto renginiai pareiškėjai turi pagrįsti pateikiant Sporto bazės apibrėžimo pagrindimo formą.

Svarbi informacija dėl COVID-19

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl įvedamų apribojimų siekiant sumažinti COVID-19 viruso plitimą.

Peržiūrėti