Projekto partneriai nėra privalomi. Paraiškos, kuriose įtraukti projekto partneriai, ir paraiškos, kuriose jų nėra, yra lygiavertės. Dėl partnerių įtraukimo papildomi balai paraiškų vertinimo metu nebus skiriami.

Rekomenduojame atkreipti dėmesį į šiuos aspektus:

  1. 1. projekto partneriais gali būti juridiniai asmenys, kurie patiria su projektu susijusias išlaidas ir/arba prisideda prie projekto nuosavu indėliu;
  2. 2. komerciniai sandoriai tarp pareiškėjo ir projekto partnerių, tarp pačių partnerių yra negalimi.