Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis Sporto rėmimo fondo 2022 m. kvietimą teikti paraiškas, paskelbtą 2021 m. lapkričio 26 d., numato įsigyti sporto projektų paraiškų vertinimo paslaugas.

Preliminarus vertinimų skaičius – 420, vienam ekspertui numatyta nuo 25 iki 70 vertinimų.

Išsamias viešojo pirkimo konkurso sąlygas rasite čia.

Teikti pasiūlymus tapti ekspertu galite iki 2022 m. vasario 17 d. 10:00 val.

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti konkurse turi būti siunčiami elektroniniu būdu per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą.

Norintiems dalyvauti reikia priimti kvietimą ir CVP IS priemonėmis pateikti Pirkimo dokumentuose nurodytus dokumentus: užpildytą pasiūlymo formą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus jei taikoma.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui: Valerijus Kirilovas, Tel.: +370 66759897, El. p: valerijus.kirilovas@smpf.lt

 

Minimalūs reikalavimai ekspertui:

  • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
  • turi turėti teisę dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistu arba teikti fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugas;
  • ekspertams taikomi tokie patys kaip ir valstybės tarnautojams Valstybės tarnybos įstatyme nustatyti kriterijai (Valstybės tarnybos įstatymas 4 straipsnis), kuriais remiantis asmuo turi būti nepriekaištingos reputacijos;
  • mokėti norminę lietuvių kalbą;
  • gebėti dirbti kompiuteriu („MS Windows“, „MS Office“);

Daugiau informacijos apie 2022 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuotiems Sporto rėmimo fondo lėšomis, rasite čia.

Lauksime Jūsų pasiūlymų!