Informuojame 2022 m. 4 srities (asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida) pareiškėjus apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos priimtą 2022 m. kvietimo pakeitimą dėl dalyvių kvalifikacijos šios srities projektų veiklose.

Pakeistas 2022 m. kvietimo 2.4 papunktis. Kvietimo pakeitime numatyta platesnė asmenų dalyvavimo galimybė kvalifikacijos tobulinimo veiklose. Kvalifikacijos tobulinimo veiklos gali būti organizuojamos asmenims dirbantiems ar teikiantiems paslaugas sporto srityje, plėtojant jų žinias ir įgūdžius, bet neapribojant jų kvalifikaciniais reikalavimais, kaip tai buvo iki pakeitimo patvirtinimo.

Su 2022 m. kvietimo pakeitimu galite susipažinti čia.

 

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu srf@smpf.lt arba tel. +370 6 5878 496; +370 6 587 8304; +370 6 587 8352