Švietimo mainų paramos fondas balandžio 9 d. perdavė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 221 Sporto renginių organizavimo srities (SRO) projekto paraišką su vertinimo balais. Šių paraiškų, atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą atliko nepriklausomi ekspertai. Ministerijai perduoti sporto projektų sąrašai su vertinimo balais laukia tolesnio Sporto projektų komisijos vertinimo.

Siekdami skaidrumo ir didesnio aiškumo, informuojame, kad visi pareiškėjai galės susipažinti su jų paraišką vertinusio eksperto vertinimu bei pastabomis iš karto po sprendimo dėl paraiškų finansavimo priėmimo. Vertintojų-ekspertų sąrašai bus skelbiami pasibaigus visų sričių projektų atrankai.

Primename, kad 2021 m. Sporto rėmimo fondo 4-ioms veiklos sritims gautos 1310 paraiškos, iš kurių 1223 atitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus.

Veiklos sritys, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas:

  1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą;
  2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
  3. Sporto renginių organizavimas;
  4. Asmenų, dirbančių ir teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai.