Nuo 2019 m įsigaliojus sporto įstatymui pasikeitė Sporto rėmimo fondo (toliau – SRF) administravimo tvarka. Suprantama, kad pasikeitusi paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka, kuri vykdoma naujoje elektroninėje sistemoje, pakitęs sporto projektų finansavimo ir atsiskaitymo už išlaidas modelis sukėlė nerimo ir neaiškumo prie senosios sistemos pripratusiems sporto projektų vykdytojams.

Pateikiame duomenis, kurie atspindi realią situaciją.

Švietimo mainų paramos fondas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldi organizacija, kuri pagal įgaliojimą atsakinga už šių Sporto rėmimo fondo procesų administravimą:

  1. Informacijos apie SRF sklaidą ir informacinių seminarų organizavimą;
  2. Sporto projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimą;
  3. Sporto projektų turinio ir išlaidų pagrįstumo ekspertinio vertinimo organizavimą;
  4. Projekto vykdytojų konsultavimą;
  5. Sporto projektų monitoringą.

Šiuo metu Švietimo mainų paramos fondas laukia papildomo įgaliojimo iš Ministerijos dėl nuo vasario 1 d. įsigaliojančių LR sporto įstatymo pataisų.

Užtikriname, kad administruodami mums pavestus procesus vadovaujamės LR teisės aktais, kurie reglamentuoja Sporto rėmimo fondo administravimo tvarką. Informuojame, kad visos sporto projektų patirtos išlaidos, kurias projekto vykdytojai patyrė įgyvendindami projekto veiklas bei pateikė dokumentais pagrįstoje finansinėje ataskaitoje (mokėjimo prašyme), buvo ir bus apmokėtos iš Sporto rėmimo fondo lėšų, kuriomis disponuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Primename, kad vos tik pasirašęs sutartį, projekto vykdytojas turi teisę teikti prašymą dėl avanso išmokėjimo, kuris sudaro iki 30 proc. projektui skirtos  SRF lėšų sumos. Šios lėšos gali būti naudojamos kaip apyvartinės lėšos viso projekto įgyvendinimo metu.

Sporto projektų avansinis apmokėjimas iki 2020-01-28

 

 

Siekdami skaidrumo ir tikslingo lėšų panaudojimo sporto projekte, remdamiesi Sporto rėmimo fondo administravimo taisyklėmis bei LR finansinės apskaitos įstatymu numatyta tvarka, atsiskaitant už patirtas projekto išlaidas, visų sporto projekto vykdytojų prašome pateikti tai įrodančius dokumentus (sąskaitas, paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, jei reikia, darbo sutartis ir kt.). Todėl suprantama, kad jei projekto paraiškoje buvo numatytos išlaidos, būtina turėti jas pagrindžiančius dokumentus. Deja,  susiduriame ir su atvejais, kai projekto vykdytojai sužinoję, kad reikės pagrįsti visas projekto išlaidas, nutraukė sutartį ir atsisakė vykdyti projektą.

Raginame Jus visais iškilusiais klausimais konsultuotis su savo projekto koordinatoriumi.

Siekiame konstruktyvaus bendradarbiavimo ir linkime Jums sėkmės įgyvendinant sporto projektus.