Sporto rėmimo fondas šiemet paskirstė daugiau kaip 14,3 mln. Eur beveik 400 penkių skirtingų sričių projektams. Skirtas finansavimas svyruoja nuo 3 tūkst. iki 450 tūkst. Eur – didžiausios sumos skirtos sporto bazių plėtrai ir remontui. Projektai galės būti įgyvendinami iki 2023 m.

Iš viso buvo pateikta 1210 paraiškų. Daugiausiai paremta fizinio aktyvumo plėtrai skirtų projektų – 113, jiems paskirstyta 5,2 mln. Eur.

Finansuojami 97 inventoriui ir įrangai įsigyti skirti projektai, šiam tikslui numatyta beveik 2,5 mln. Eur.

Sporto renginiams organizuoti skirta beveik 1,7 mln. Eur, jie paskirstyti 44 projektams.

Finansuojama 16 sporto darbuotojų kvalifikacijai tobulinti parengtų projektų už 731,2 tūkst. Eur.

Neįgaliųjų sporto veiklas ir fizinį aktyvumą skatinančiam 31 projektui visose šiose srityse skirta dar 1,4 mln. Eur.

11 sporto bazių plėtrai ir remontui paskirta 2,9 mln. Eur.

Finansavimą gavo įvairių sporto federacijų, asociacijų, klubų, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių, švietimo įstaigų ir kitų organizacijų projektai.

Kad skirtingo pobūdžio paraiškos nekonkuruotų tarpusavyje, Fondo lėšos paskirstytos į penkias sritis. Vyriausybės sprendimu, 40 proc. lėšų skiriama fizinio aktyvumo plėtrą skatinančioms veikloms, 20 proc. sporto įrangai ir inventoriui įsigyti, 20 proc. esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, 15 proc. sporto renginiams organizuoti, 5 proc. trenerių kvalifikacijai tobulinti.

Projektus pirmiausia įvertino nepriklausomi viešo konkurso būdu atrinkti ekspertai, po to – švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta Sporto komisija. Į Sporto komisijos sudėtį įeina Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), kelių sporto federacijų, taip pat ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos, asociacijos „Sportas visiems“, sporto asociacijų, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir kt. atstovai. Ministerija taip pat siūlė nevyriausybinėms sporto organizacijoms ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovams dalyvauti komisijos veikloje stebėtojų teisėmis.

Planuojama, kad sutartys su pareiškėjais bus baigtos pasirašyti per liepos mėnesį. Prieš pasirašydamas projekto finansavimo sutartį pareiškėjas privalo pasirašyti nepriekaištingos reputacijos deklaraciją. Pasirašius projektų sutartis vykdoma sutarčių įgyvendinimo kontrolė: atliekamos patikros, privalu teikti ataskaitas ir pan.

Pagal Sporto įstatymą, nuo 2019 m.  valstybės biudžeto lėšos skirstomos per Sporto rėmimo fondą, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldus Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

Paraiškas gali teikti ne tiktai nevyriausybinės, bet ir kitos organizacijos, kiti juridiniai asmenys, pavyzdžiui, savivaldybės, švietimo įstaigos.

2019 m. Sporto rėmimo fondas paskirstė 13,2 mln. Eur 362 projektams.

 

Informaciją parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyrius

El.p. info@smm.lt