Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino Sporto komisijos siūlymą iš Sporto rėmimo fondo skirti 806,5 tūkst. Eur. su kvalifikacijos tobulinimu susijusiems sporto projektams, kurie įgyvendinami 2020-2023 m.

Finansavimas skirtas 19-ai projektų. Juos vertino nepriklausomi ekspertai, svarstė ir ministrui siūlymus skirti finansavimą teikė Sporto komisija. Projektuose numatyta tobulinti įvairių sporto šakų trenerių ir mokytojų kvalifikaciją. Pvz., projektas, numatantis sporto specialistų, dirbančių su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, kvalifikacijos tobulinimą, siūlys specialistams ir organizacijoms, įstaigoms pasitobulinti specifines žinias ir įgūdžius, kaip fiziškai lavinti raidos sutrikimų turinčius vaikus, pateiks inovatyvią ir moksliškai pagrįstą, raidos sutrikimų turintiems vaikams pritaikytą metodiką. Numatyta parengti mokomąją vaizdo medžiagą – pamokas, skirtas plaukimo treneriams, mokytojams, projekto metu vyks seminarai, kiti renginiai.

Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto inicijuotame projekte „Sporto paslaptys“ Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio kurčiųjų sporto klubų vadovai, įvairių sporto šakų treneriai bei klausos negalią turintys dvikryptės karjeros siekiantys sportininkai kels savo kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose: planuojama suorganizuoti 15 nacionalinių ir 1 tarptautinį seminarą, kuriuos ves lektoriai iš Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos sporto federacijų sąjungos bei lektorius iš Vokietijos.

Dar kitas projektas skirtas sporto mokyklų, klubų treneriams, kurie yra atsakingi už tinkamą treniruočių vedimą, varžybas, už naujų vaikų įtraukimą į fizinio aktyvumo veiklas. Ketinama suorganizuoti 90 sporto specialistų, instruktorių mokymų Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje ir Kaune. Per mokymus bus atsakoma į tokius aktualius klausimus: kaip dviračių sporto treneriui konkuruoti su populiaresniu krepšinio treneriu? Kaip fiziškai neaktyvų vaiką sudominti sportu? Kaip jį įtraukti į nuolatines treniruotes? Kaip vis dažnėjantį vaikų viršsvorį keisti tinkamos mitybos įpročiais? Dar kiti projektai skirti buriavimo, golfo, bokso ir kitų sporto šakų teisėjų ir trenerių kompetencijoms ugdyti.

Paskelbus karantiną, dauguma sporto projektų vyksta nuotoliniu būdu, kitos veiklos atidėtos iki pasibaigs karantinas. Dėl apmokėjimo už karantino metu patirtas išlaidas bus sprendžiama individualiai pagal projekto vykdytojo pateiktą veiklos ataskaitą ir mokėjimo prašymą.

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų penkių veiklos sričių projektams įgyvendinti šiemet iš viso buvo pateiktos 1209 paraiškos, labai panašiai, kaip ir praėjusiais metais (1237). Daugiausia sulaukta fizinio aktyvumo veiklas skatinančių projektų – 381.

2019 m. rudenį atnaujintos Sporto rėmimo fondo lėšų skirstymo taisyklės. Buvo pakeistos lėšų paskirstymo proporcijos finansuojamoms veiklų sritims: fizinio aktyvumo veikloms skiriama 40 proc., sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 20 proc., sporto renginiams organizuoti – 15 proc., kvalifikacijai tobulinti – 5 proc.

Atsižvelgus į 2019 m. projektų vykdytojų pastabas ir siūlymus, buvo pakeista projektų vykdytojams išmokamo avanso sąlyga, todėl šiais metais projektui įgyvendinti gali būti išmokamas ne iki 30, o iki 50 procentų visų skirtų lėšų avansas.

Jau antrus metus sporto rėmimo fondo projektų potencialiems teikėjams yra organizuojami mokymai, taip pat mokymai vykdomi ir tiems, kurių projektams skiriamas finansavimas.

Sporto rėmimo fondą administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Informaciją parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt